Mô hình AIDA – Chìa khoá vàng trong Marketing

𝐌𝐎̂ 𝐇𝐈̀𝐍𝐇 𝐀𝐈𝐃𝐀 - 𝐂𝐡𝐢̀𝐚 𝐤𝐡𝐨𝐚́ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 📌 Bằng việc tạo ra sự tò mò và hướng người dùng đến hành động mua hàng là mục đích cuối…

Continue Reading Mô hình AIDA – Chìa khoá vàng trong Marketing

Tick xanh facebook

Tick xanh facebook là gì? Tại sao bạn lại từ chối tick xanh trên facebook? Bạn thấy rất nhiều người có tài khoản Facebook tích xanh và bạn cũng muốn…

Continue Reading Tick xanh facebook

Chạy quảng cáo cam kết ra đơn, doanh thu?

🆘 𝐒𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐕𝐄̂̀: 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐨 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́ 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮 ⁉️ Hiện nay trên mạng và trên Facebook TRÀN LAN rất nhiều lời mời chào quảng cáo…

Continue Reading Chạy quảng cáo cam kết ra đơn, doanh thu?