Những yếu tố giúp bạn lựa chọn một sản phẩm tốt để bắt đầu kinh doanh online?

1. Nguyên liệu truyền thông có dễ tạo cảm xúc cho người mua (Hình ảnh/ video) Nội dung và hình ảnh cần gây chú ý, tạo cảm xúc, khao khát…

Continue Reading Những yếu tố giúp bạn lựa chọn một sản phẩm tốt để bắt đầu kinh doanh online?

Kinh doanh hiện đại khác gì với kinh doanh truyền thống?

𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 Đ𝐀̣𝐈 𝐒𝐄̃ 𝐃𝐀̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐘 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̂́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝟐-𝟑 𝐍𝐀̆𝐌 𝐓𝐎̛́𝐈 📍 Bạn vẫn đang kinh doanh bằng hình thức truyền thống ✅ Kinh doanh…

Continue Reading Kinh doanh hiện đại khác gì với kinh doanh truyền thống?

Marketing miễn phí – Phương pháp dành cho người mới bắt đầu kinh doanh

📗 𝐏𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏 𝐌𝐀𝐑𝐊𝐄𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐁𝐀̆́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝟏. 𝐒𝐄𝐎 📌 Là phương pháp cải thiện thứ hạng của một website, video, fanpage trên kết…

Continue Reading Marketing miễn phí – Phương pháp dành cho người mới bắt đầu kinh doanh